278 användare

Sammandrag från användarundersökning gjord 27/3 2009

Efter att ha sålt ca 10 000 stolar skickade vi ut en marknadsundersökning till 605 användare av Back App. Undersökningen hade en svarsprocent på nästan 50% (278 godkända svar). Vi fick följande konklusioner:

Var används Back App?
De flesta använder Back App på kontoret (69%) 11% köpte också en Back App för att använda hemma.

Kan man sitta på Back App hela dagen?
39,6% av dem som svarade menar att de nästan alltid väljer Back App när de ska sitta. Detta visar på att Back App kan användas som enda kontorsstol efter en invänjningsperiod.

Varför köper människor Back App?
64 % säger att de köpte Back App på grund av problem med rygg, nacke eller höft. Överraskande många säger dock att man köpt Back App för att förebygga, träna och ha en stol där man sitter rätt!

Ger Back App effekt på hälsan?
Så många som 76,6% säger att de fått en märkbar positiv effekt på sin hälsa genom att sitta på Back App. Nästan hälften av de tillfrågade har fått mindre smärtor i ryggen och även mindre rädda för att få ont i ryggen igen. Mer än 26% menar att de blivit starkare och över 10% hävdar också att de fått mer energi av att sitta på Back App.

Rekommenderar användarna stolen till andra?
Så många som 96% av de tillfrågade menar att de rekommenderar och kommer att rekommendera Back App till andra. 

140915_backapp_fjordvangen0399.jpg

Product added to cart