Träna dina bålmuskler

Femton friska personer fick sitta stilla i en timme och titta på en video samtidigt som de satt på en Backapp med kulan i medelsvårt läge. Därefter fick de sitta i en timme på en vanlig kontorsstol med rygg- och armstöd. Energiförbrukningen ökade betydligt (p=0,001) medan de använde Backapp. Den genomsnittliga ökningen var 19 %. Även om de hade en neutral sittställning när de satt på Backapp, vilket kräver mindre energi, arbetade musklerna mer och brände 19 % mer energi. Anledningen är att kroppen använder energi för att hålla balansen.

Dokumentation

Manual Therapy (Volume 17, Issue 6) Pages 566-571

"Can we reduce the effort of maintaining a neutral sitting posture? A pilot study". Kieran O'Sullivan, Raymond McCarthy, Alison White, Leonard O'Sullivan & Wim Dankaerts 2012.

Ergonomics (Volume 55, Issue 12) pages 1586-1595

"Lumbar posture and trunk muscle activation during a typing task when sitting on a novel dynamic ergonomic chair". Kieran O'Sullivan, Raymond McCarthy, Alison White, Leonard O'Sullivan & Wim Dankaerts 2012.

black_ba.png

Product added to cart