Sitt rakt med mindre ansträngning

Påståendet baseras på två studier där människor fick sitta raka i ryggen utan ryggstöd och försöka ha en naturlig hållning, alternativt skriva på ett tangentbord. Slutsatsen var att de yttre stabiliserande musklerna är mindre aktiva när du sitter på Backapp-stolen. Kurvan i ländryggen minskade betydligt, liksom aktiviteten i en av de större musklerna i ländryggen. Slutsatsen var att det är lättare att sitta rak i ryggen på en Backapp än att sitta rak i ryggen på en vanlig kontorsstol. Därför kan du sitta rakt längre utan ryggstöd när du använder en Backapp.

Dokumentation

Manual Therapy (Volume 17, Issue 6) Pages 566-571

"Can we reduce the effort of maintaining a neutral sitting posture? A pilot study". Kieran O'Sullivan, Raymond McCarthy, Alison White, Leonard O'Sullivan & Wim Dankaerts 2012.

Ergonomics (Volume 55, Issue 12) pages 1586-1595

"Lumbar posture and trunk muscle activation during a typing task when sitting on a novel dynamic ergonomic chair". Kieran O'Sullivan, Raymond McCarthy, Alison White, Leonard O'Sullivan & Wim Dankaerts 2012.

_d3_0650.jpg

Product added to cart