Resultat av forskning och undersökningar

Vi har lagt mycket resurser på att undersöka effekterna av att sitta på Back App Chair och att stå på Back App 360. Resultaten är entydiga och fantastiska. Fyra vetenskapliga publicerade artiklar belägger de effekter som vi vet att Back App har.

Tekniken som används i Back App-produkterna har genomgått noggranna tester av både vanliga användare och av ledande forskare inom ergonomi. Vi vet att den fungerar.

Vetenskapliga studier

Läs om resultaten i de 4 vetenskapliga studier som ledande forskare gjort av Back App. Här beskriver vi effekterna.

Field Trials & Undersökningar

Vi testar hela tiden vad användare tycker och upplever när de byter till Back App. Läs om resultaten av dessa här.

Vinster med god ergonomi

Stillasittande arbete är i dag den mest utbredda arbetsformen och det ger upphov till problem som vi kan och vill lösa.

Product added to cart