Hello there, it looks like you are browsing this website from USA, would you like to go to the local website instead?

Yes No

Nya stolar och balansbrädor under ett halvår. Vad förändrades?

2017-06-15

LähiTapiola-gruppen provade nya stolar och balansbrädor under ett halvår. Vad förändrades?

Nu när alla medier larmar om hälsoriskerna vid traditionellt kontorsarbete, börjar företagen vakna till liv och överväger olika alternativ. LähiTapiola bestämde sig för ett ovanligt omfattande pilotprojekt och samlade ihop en grupp på 90 frivilliga som skulle fästa särskild uppmärksamhet på arbetsställningar. De anställda fick under sex månader använda Backapp-arbetsstolar och -balansbrädor som skulle öka aktiviteten vid arbetets utförande. Pilotprojektet utfördes i samarbete med Backapp och Motivire. 

LähiTapiolas VD Sari Seppi-Laitinen berättar att hon blev intresserad av idén när Backapp Finlands VD Atte Salminen besökte arbetsplatsen och presenterade konceptet. Idén kändes angelägen, eftersom LähiTapiolas filosofi är att tillsammans med kunderna göra och stödja saker som främjar välmågan och hälsan.

"I framtiden måste man satsa än mer på tjänster som förebygger sjukdomar och olyckor och det här pilotprojektet är kopplat till det", påpekar Seppi-Laitinen om projektets utgångspunkter. Hon medger att man i början även mötte skepsis: kan nya arbetssätt och redskap verkligen ha så stor betydelse som de säger? 

Gruppen bildas

Till pilotprojektet antogs deltagare särskilt ur arbetsgrupperna där arbetet i huvudsak utförs på den egna arbetsstationen vid LähiTapiolas Esbo-campus. "Ur piloten uteslöts många av de resande, distansarbetande och i Finland fjärrarbetande anställda. Ur dessa grupper fick alla som ville vara med i pilotprojektet", säger Seppi-Laitinen.

I månadsskiftet augusti-september 2016 ordnade Motivire och Backapp slutligen två hälsomorgnar vid LähiTapiolas Esbo-kontor. Deras målsättning var att väcka personalens egna behov av välmåga och ge utbildning i användningen av Backapp-stolen och -balansbrädan. Under välmågeutbildningen kunde deltagarna välja en Inbody-720 kroppssammansättningsmätning och en återkopplingsföreläsning till stöd för den. 

När motivationsnivåerna har satts på plats, fick LähiTapiolas personal Backapp-stolar och -balansbrädor som de kunde använda till vardags under ett halvår. 

Bort från skadliga rutiner!

Arbetssätten började gradvis förändras: exempelvis så satt tre fjärdedelar (75,8 %) av deltagarna mer än fyra timmar per dag i början av projektet men i slutet av det satt 60 % av dem i mer än fyra timmar. Vanan att arbeta stående smög sig gradvis in i gruppens rutiner: i början arbetade 40 % av de anställda stående i mer än en timme under en arbetsdag, i slutet av projektet hade antalet fördubblats (87 %). 

Problemen med ryggsmärta och smärta i nacke / axlar minskades med mer än 35%. Färre hade huvudvärk, personalen var mindre trött och arbete förbättrades och personalen blev mer effektiv. Innan vi startade studien så  trodde 50% av personalen att deras effektivitet var hög (9 eller 10). Efter 6 månaders användning av Backapp stolen och Backapp 360, steg antalet till 2/3 dvs (66,6%).

Servicechef Minna Kontkanen berättar att hon gick med i pilotprojektet med tanken att riktningen bara kunde gå uppåt. Även Backapp-stolen såg helt och hållet lovande ut i Kontkanens ögon, varför förväntningarna var höga. Kontkanen kan inte använda vilken stol som helst eftersom hon redan genomgått två ryggoperationer och smärtorna i höfter och ländrygg har besvärat rent allmänt. 

"Den tidigare sadelstolen hade redan medfört smärtor i svanskotan och jag har inte tyckt om att sitta på normala kontorsstolar på flera år. Jag brukade vanligen stå upp eller sitta på den gamla sadelstolen", berättar Kontkanen och tillägger att hon redan provat balansbräda några gånger innan projektet.

Mer dynamisk arbetsutövning

"De goda resultaten från pilotprojektet visar att de varierade arbetsställningarna och Backapp-redskapen verkligen hade betydande effekter på orken och välmågan", konstaterar Sari Seppi-Laitinen. Hon står även själv och använder balansbrädan mycket på sin arbetsstation istället för att sitta på stolen.

"Jag tycker att jag har hittat rätt ställning med båda. Min egen utmaning består i att mitt arbete innefattar mycket möten och konferenser och i konferensrummen används i regel bara traditionella stolar."

Tuukka Nieminen från Motivire Oy konstaterar att Seppi-Laitinens och Kontkanens erfarenheter går väl i linje med återkopplingen från de övriga i gruppen.

"Sammanfattningsvis kan vi konstatera att den upplevda och uppnådda arbetsförmågan i gruppen har ökat betydligt", summerar hon.

Motivire Oy:s roll var att väcka intresset för den egna välmågan hos deltagarna i pilotprojektet, så att engagemanget skulle hålla i sig under hela produkttestperioden. Nieminen är nöjd över att man "genast" lyckades väcka personalen vid LähiTapiola och att de verkligen blev inspirerade av testet.

Läs hela artikeln i HR Viesti 

Läs hela artikeln på svenska här

Alla resultat i studien hittar du i “Results Field Trial Finland”

Product added to cart