Hello there, it looks like you are browsing this website from USA, would you like to go to the local website instead?

Yes No

Deltagarna blev piggare efter sitt jobb

2017-05-16

Resultat från vårt test i Finland 2017

Vårt test genomfördes i samarbete med försäkringsbolaget LähiTapiola på deras huvudkontor i Espoo utanför Helsingfors (www.lahitapiola.fi). Testet genomfördes och Tuukka Nieminen i Motivire OY var ytterst ansvarig för det (www.motivire.fi). 

  • De 70 deltagarna svarade på frågor och dessa lämnades in den 1. september 2016.
  • Därefter fick alla en Backapp stol och en Backapp 360 att använda, dessa börjades att användas direkt.
  • Efter 6 månader rapporterades effekterna in av vad deltagarna tyckte då de använt Backapp stolen och Backapp 360.

 

Deltagarna fick följande frågor:
Hur ofta känner du dig trött efter jobb?

  • Ofta, varje dag
  • Ganska ofta
  • Av och till
  • Sällan
  • Aldrig

 

Före vårt test startade så rapporterades 34 av de 70 deltagarna att de sällan eller aldrig känner sig trötta efter sitt jobb (4 & 5). På slutet av det 6 månander långa försöksperioden så rapporterades att 48 deltagare sällan eller aldrig känner sig trötta efter jobb när de använder sig av Backapp stolen eller Backapp 360, 69,9%!

Om du är känner dig trött efter ditt jobb blir arbetsglädjen och arbetskapaciteten reduserad. Det är såklart svårt att säga hur mycket det påverkar men helt klart är att påverkningarna är negativa.

Vi tittar på detta närmre nedan!

Resultat från vårt test: Hur ofta känner du dig trött efter jobb?

1 = Ofta varje dag. 2 = Ganska ofta. 3 = Av och till. 4 = Sällan. 5 = Aldrig. 

 

Före försöket

Efter försöket

Före försöket

Efter försöket

 Skala

Antal

Antal

%

%

1

4

4

5,9

5,8

2

8

1

11,8

1,4

3

22

16

32,4

23,2

4

27

34

39,7

49,3

5

7

14

10,3

20,3

 

Alla resultat hittar du i “Results Field Trial Finland”

Product added to cart