Vårt stora test i Finland 2017

2017-04-06

Vårt stora test eller försök blev genomfört tillsammans med försäkringsbolaget LähiTapiola på deras huvudkontor i Espoo precis utanför Helsingfors.

Försöket genomfördes tillsammans med  Tuukka Nieminen i Motivire OY (www.motivire.fi). Tukka var ansvarig för planering, uppföljning och rapportering.

Anställda hos LähiTapiola fick anmäla sig frivilligt till att deltaga i vårt försök, 90 personer ville och önskade deltaga. Vi tog inte ut någon utan alla som ville fick vara med.

  • Deltagarna svarade på frågor den 1 september.
  • Efter detta fick alla en Back App stol och alla fick också vår balansbräda Back App 360. Nu bytade alla ut sina gamla stolar till Back App.
  • Efter 6 månander rappoterades effekterna av Back App stolen och Back App 360, alla svarade på samma frågor nu som de gjorde den 1 september 2016. 

På grund av några inte svarade på alla frågor i vårt frågeschema vid uppstarten av försöket så så blev antalet som deltog i testet reduserat till 70 personer.

På slutet på vårt försök så valde deltagarna i genomsnitt att sitta ner 15,8% mindre, och ökningen var markant på de som valde att numera stå upp och jobba, 11,1%.

Alla resultat hittar du i “Results Field Trial Finland”.

Product added to cart