Field Trials

Vi har lagt mye ressurser inn på å undersøke virkningene av å sitte på Backapp Chair og å stå på Backapp 360. Teknologien bak Backapp-produktene har gjennomgått grundige tester av både vanlige brukere og ledende forskere innen ergonomi. Resultatene er entydige og helt fantastiske!

Product added to cart