Resultater fra forskning og undersøkelser

Vi har lagt mye ressurser inn på å undersøke virkningene av å sitte på Backapp Chair og å stå på Backapp 360. Teknologien bak Backapp-produktene har gjennomgått grundige tester av både vanlige brukere og ledende forskere innen ergonomi.

Fire vitenskapelig publiserte artikler bekrefter de virkningene vi vet Backapp har. Resultatene er entydige og helt fantastiske.

VITENSKAPELIGE STUDIER

Les om resultatene fra fire vitenskapelige studier som ledende forskere har utført med Backapp. Her er virkningene beskrevet

FELTFORSØK OG UNDERSØKELSER

Vi undersøker hele tiden hva brukere synes og opplever når de bytter til Backapp. Les om resultatene av disse undersøkelsene her.

FORDELER VED GOD ERGONOMI

Stillesittende arbeid er i dag den mest utbredte arbeidsformen, og det gir opphav til problemer som vi både kan og vil løse.

Product added to cart