Resultater fra forskning og undersøkelser

Vi har lagt mye ressurser inn på å undersøke virkningene av å sitte på Back App Chair og å stå på Back App 360. Teknologien bak Back App-produktene har gjennomgått grundige tester av både vanlige brukere og ledende forskere innen ergonomi.

Fire vitenskapelig publiserte artikler bekrefter de virkningene vi vet Back App har. Resultatene er entydige og helt fantastiske.

VITENSKAPELIGE STUDIER

Les om resultatene fra fire vitenskapelige studier som ledende forskere har utført med Back App. Her er virkningene beskrevet

FELTFORSØK OG UNDERSØKELSER

Vi undersøker hele tiden hva brukere synes og opplever når de bytter til Back App. Les om resultatene av disse undersøkelsene her.

FORDELER VED GOD ERGONOMI

Stillesittende arbeid er i dag den mest utbredte arbeidsformen, og det gir opphav til problemer som vi både kan og vil løse.

Product added to cart