Meer energie verbranden bij het balanceren op de magische bal

Vijftien gezonden mensen zaten een uur stil op de Backapp terwijl ze een video bekeken, met de bal ingesteld op de gemiddelde uitdaging. Vervolgens zaten ze een uur op een gewone bureaustoel met rug- en armleuningen. De verbruikte energie nam significant toe (p=0.001) bij het gebruik van de Backapp. De gemiddelde toename was 19%. Het is goed gedocumenteerd in de wetenschappelijke literatuur dat het energieverbruik in een staande positie toeneemt met 15%. Kortom, bij stilzitten op de Backapp met de bal ingesteld op de gemiddelde uitdaging nam het energieverbruik toe tot hetzelfde niveau als bij een staande positie. Als u 230 dagen lang 8 uur per dag op de Backapp zit, verbrandt u 27.600 kcal meer dan bij het zitten op een gewone bureaustoel. 27.600 kcal is ongeveer het equivalent van 4 kg aan lichaamsvet.

Papers

"The effect of a novel dynamic chair on seated energy expenditure." Aofie Synnot, Wim Dankaerts, Kieran O`Sullivan

backapp3.jpg (1)

Product added to cart