Vahvista keskivartalon lihaksia

Viisitoista tervettä henkilöä istui 1 tunnin ajan Backapp -tuolilla katsoen videota pallon ollessa keskikovan harjoituksen mahdollistavassa asennossa. Sen jälkeen koehenkilöt istuivat 1 tunnin ajan tavallisella työtuolilla, jossa on selkä- ja käsinoja. Energian kulutus lisääntyi huomattavasti (p=0,001) Backapp -tuolia käytettäessä. Kulutus kasvoi keskimäärin 19 %. Vaikka Backapp -tuolissa istuessa istuma-asunto oli neutraali ja vähemmän energiaa kuluttava, lihakset tekivät enemmän työtä ja kuluttivat 19 % enemmän energiaa. Syy tähän on se, että keho kuluttaa enemmän energiaa säilyttääkseen tasapainon.

Tieteelliset tutkimukset

Manual Therapy (Volume 17, Issue 6) Pages 566-571

"Can we reduce the effort of maintaining a neutral sitting posture? A pilot study". Kieran O'Sullivan, Raymond McCarthy, Alison White, Leonard O'Sullivan & Wim Dankaerts 2012.

Ergonomics (Volume 55, Issue 12) pages 1586-1595

"Lumbar posture and trunk muscle activation during a typing task when sitting on a novel dynamic ergonomic chair". Kieran O'Sullivan, Raymond McCarthy, Alison White, Leonard O'Sullivan & Wim Dankaerts 2012.

black_ba.png

Product added to cart