Field Trial Finland 2017

Dokumenterat friskareTodistettuja terveysvaikutuksia

Ohessa Suomessa vuonna 2017 tehdyn kenttätutkimuksen tulokset. 70 Helsingin LähiTapiolan työntekijää luopui tavallisista työtuoleistaan ja käytti Backapp 2.0- ja Backapp 360 -tuotteita 6 kuukauden ajan. Testijakson jälkeen raportoitiin seuraavista vaikutuksista!

PÄÄNSÄRKY VÄHENI 44 %:lla

Backapp 2.0- ja Backapp 360 -tuotteiden 6 kuukauden käytön jälkeen pääsärystä työajan aikana ja sen jälkeen kärsivien lukumäärä oli vähentynyt kahdeksastatoista kymmeneen.

NISKA- JA HARTIAKIVUT VÄHENIVÄT 38 %:lla

Backapp 2.0- ja Backapp 360 -tuotteiden 6 kuukauden käytön jälkeen niska- ja hartiakivuista kärsivien lukumäärä oli vähentynyt 39:sta 24:een. Se on prosentteina 38 %

SELKÄKIPU VÄHENI 50 %:lla

Backapp 2.0- ja Backapp 360 -tuotteiden 6 kuukauden käytön jälkeen päivittäisestä tai viikossa 2-3 kertaa esiintyvästä selkäkivusta kärsivien lukumäärä oli vähentynyt viidestätoista seitsemään. Se on prosentteina 50 %

TUOTTAVUUS PARANI 35 %:lla

Ennen testiä 34 henkilöä ilmoitti olevansa äärimmäisen tuottelias ja henkisesti terävä työssään. Backapp -tuotteen 6 kuukauden käytön jälkeen määrä oli kasvanut 46:sta 70:een.

Haluatteko kokeilla?

Haluaisitteko tehdä vastaavan kenttäkokeen omalla työpaikallanne? Ottakaa yhteyttä, jotta voimme sopia asiasta.

OTA YHTEYTTÄ

Product added to cart