278 käyttäjää

Yhteenveto 18.04.2008 tekemämme käyttäjätutkimuksen raportista

Mitä mieltä käyttäjät ovat Backapp -tuolista?
Myytyään 7 000 tuolia Prognett AS lähetti kyselyn 485 tuolin ostaneelle. Vastausprosentti oli lähes 50 % (218 hyväksyttyä vastausta). Tutkimustulokset ovat seuraavat:

Missä Backapp -tuolia käytetään?
Suurin osa käyttää Backapp -tuolia toimistossa (yli 67 %). 11 %:lla vastanneista on Backapp -tuoli sekä kotona että toimistossa.

Voiko Backapp -tuolilla istua koko päivän?

Yli 41 % vastanneista valitsee istumiseen lähes aina Backapp -tuolin. Backapp -tuolia voi siis käyttää ainoana toimistotuolina totuttelujakson jälkeen.

Miksi ihmiset ostavat Backapp -tuolin?
Yli 63 % oli ostanut Backapp -tuolin, koska heillä oli ongelmia selän, niskan tai lantion kanssa. Silti yllättävän moni oli hankkinut Backapp -tuolin ennaltaehkäistäkseen vaivoja, harjoittaakseen lihaksiaan ja istuakseen oikein.

Vaikuttaako Backapp terveyteen?
Jopa 79,8 % kokee saaneensa Backapp -tuolista merkittävää, myönteistä hyötyä terveydelleen. Lähes puolet kysytyistä on huomannut vaivojensa vähentyneen, ja moni pelkää nyt vähemmän uusien selkä-, niska- tai lantiovaivojen syntymistä - näin käy, kun särkyjä esiintyy yhä harvemmin. Yli 28 % sanoo lihastensa vahvistuneen, ja jotkut tuntevat virkistyneensä.

Suosittelevatko käyttäjät Backapp -tuolia muille?
Jopa 97,2 % kyselyyn vastanneista suosittelisi Backapp -tuolia muillekin.

 

 

140915_backapp_fjordvangen0399.jpg

Product added to cart