278 käyttäjää

Yhteenveto 18.04.2008 tekemämme käyttäjätutkimuksen raportista

Mitä mieltä käyttäjät ovat Back App -tuolista?
Myytyään 7 000 tuolia Prognett AS lähetti kyselyn 485 tuolin ostaneelle. Vastausprosentti oli lähes 50 % (218 hyväksyttyä vastausta). Tutkimustulokset ovat seuraavat:

Missä Back App -tuolia käytetään?
Suurin osa käyttää Back App -tuolia toimistossa (yli 67 %). 11 %:lla vastanneista on Back App -tuoli sekä kotona että toimistossa.

Voiko Back App -tuolilla istua koko päivän?

Yli 41 % vastanneista valitsee istumiseen lähes aina Back App -tuolin. Back App -tuolia voi siis käyttää ainoana toimistotuolina totuttelujakson jälkeen.

Miksi ihmiset ostavat Back App -tuolin?
Yli 63 % oli ostanut Back App -tuolin, koska heillä oli ongelmia selän, niskan tai lantion kanssa. Silti yllättävän moni oli hankkinut Back App -tuolin ennaltaehkäistäkseen vaivoja, harjoittaakseen lihaksiaan ja istuakseen oikein.

Vaikuttaako Back App terveyteen?
Jopa 79,8 % kokee saaneensa Back App -tuolista merkittävää, myönteistä hyötyä terveydelleen. Lähes puolet kysytyistä on huomannut vaivojensa vähentyneen, ja moni pelkää nyt vähemmän uusien selkä-, niska- tai lantiovaivojen syntymistä - näin käy, kun särkyjä esiintyy yhä harvemmin. Yli 28 % sanoo lihastensa vahvistuneen, ja jotkut tuntevat virkistyneensä.

Suosittelevatko käyttäjät Back App -tuolia muille?
Jopa 97,2 % kyselyyn vastanneista suosittelisi Back App -tuolia muillekin.

Lataa tämän tutkimuksen täydellinen tutkimusraportti. (Kieli: norja.)

 

 

140915_backapp_fjordvangen0399.jpg

Product added to cart