FIELD TRIALS

 

Tutkimuksen alussa Vingissä vain kolmella perinteistä toimistotuolia käyttäneistä 34:stä työntekijästä ei ollut lainkaan ylävartalokipuja. Kuuden kuukauden Backapp-tuotteiden käytön myötä määrä nousi 15 henkilöön.


Osallistujat
Ving Sweden AB on matkatoimisto. Tutkimukseen osallistui 34 työntekijää, jotka kaikki tekevät päivittäin näyttöpäätetyötä. Heistä 30 oli naisia ja 4 miehiä ja osallistujien keski-ikä oli 41 vuotta. Tutkimukseen osallistujat vaihtoivat perinteisen toimistotuolinsa Backapp-tuoliin ja Backapp 360 -tasapainolautaan.

Tutkimuksen toteutus
Tutkimuksen alussa osallistujat koulutettiin käyttämään Backapp-tuolia ja Backapp 360 -tasapainolautaa. Kaikki osallistujat vastasivat kyselylomakkeeseen tutkimuksen alussa, kuuden viikon ja kuuden kuukauden Backapp-tuotteiden käytön jälkeen. Kyselylomakkeen on tehnyt riippumaton kolmas osapuoli, joka myös vastaanotti täytetyt lomakkeet ja laski tutkimuksen tulokset.

ALASELKÄKIVUT VÄHENIVÄT

Tutkimuksen alussa 14 työntekijää 34:stä kokivat alaselän kipua perinteisellä toimistotuolilla istuessa. Kuuden kuukauden Backapp-tuotteiden käytön jälkeen määrä puolittui seitsemään henkilöön.

NISKA- JA HARTIAKIVUT VÄHENIVÄT

Ennen kokeilua 24 työntekijää 34:stä koki kipua niskassa ja hartioissa viikoittain työpäivän aikana. Kuuden kuukauden Backapp-tuotteiden käytön myötä kivusta kärsivien määrä laski kymmeneen henkilöön.

VÄHEMMÄN PÄÄNSÄRKYÄ

Tutkimuksen alussa 12 työntekijää 34:stä koki päänsärkyä viikoittain työpäivän aikana. Kuuden kuukauden Backapp-tuotteiden käytön jälkeen tämä puolittui kuuteen henkilöön.

YLÄVARTALOKIVUISTA EROON PÄÄSSEIDEN OSALLISTUJIEN MÄÄRÄ KASVOI 5-KERTAISEKSI

Vain kolmella perinteistä toimistotuolia käyttäneistä ei ollut lainkaan ylävartalokipuja ennen tutkimuksen aloittamista. Kuuden kuukauden Backapp-tuotteiden käytön myötä määrä nousi 15 henkilöön.

KIPUALUEIDEN MÄÄRÄN KESKIARVO VÄHENI 1,7:STÄ 1,09:ÄÄN

Tutkimuksessa eriteltyjä kipualueita olivat: alaselkä, niska- ja hartiaseutu, päänsärky ja kädet. (katso taulukko 2)

TYÖNTEKIJÄT PYSYIVÄT VIRKEINÄ KOKO TYÖPÄIVÄN AJAN

Tutkimuksen alussa 14 työntekijää 34:stä koki tavanomaisen työpäivän päätteeksi olonsa väsyneeksi. Kuuden kuukauden Backapp-tuotteiden käytön myötä määrä putosi kuuteen henkilöön. (katso taulukko 3)

Tulokset

Table 1

Which of the following types of pains have you experienced during a normal work week. Number of participants.

 

 

Before the trial

After 6 weeks
on Backapp

After 6 months
on Backapp

Change

 

Number

Number

Number

%

Shoulder and neck pain/stiffness

24 13 10

-58,3

Headaches during or after work

12

7

6

-50,0

Lower back pain/stiffness

14 11 7 -50,0

None of the above (pain score = 0)

3

10

15

5 times

 

       

 

Table 2
Which of the following types of pains have you experienced during a normal work week. Multiple choice. Number of participants.

  • Lower back pain/stiffness
  • Shoulder and neck pain/stiffness
  • Headaches during or after work
  • Arm and/or hand pains
  • None of the above

 

 

Before the trial

After 6 weeks
on Backapp

After 6 months
on Backapp

Pain score = 0

3 9 15

Pain score = 1

12 15 11

Pain score = 2

12 8 6

Pain score = 3

6 2 2

Pain score = 4

1 0 0

Pain score = 5

0 0 0

Total

34 34 34

Average pain score

1,7

1,09

0,85

Change, %

 

-36,1

-49,9

 

 

Table 3
How often do you feel tired at the end of a normal work day? Number of participant.

 

Before the trial

After 6 weeks
on Backapp

After 6 months
on Backapp

Never

 2

4

4

Infrequently

 9 13 15

Every now and then

 9 9 9

Quite often

 11 6 4

Frequently/every day

 3 2 2

Total

34 34 34

Quite often, every day

14 8 6

%

41,2 23,5 17,6

Change, %

 

-42,9

-57,1

 

Raportti riippumattomalta kolmannelta osapuolelta

Kasto raportti Force Technology.

Product added to cart