Vähemmän uupunut työpäivän jälkeen

2017-05-16

Tulokset Suomessa tehdystä käyttäjätutkimuksesta

Backapp -tuotteilla tehtiin laaja käyttäjätutkimus vakuutusyhtiö LähiTapiolan pääkonttorissa Espoossa (www.lahitapiola.fi). Käyttäjätutkimuksen toteutti Tuukka Nieminen Motivire Oy:stä (www.motivire.fi). 

  • 70 tutkimukseen osallistunutta täytti kyselylomakkeen tutkimuksen alussa 1.9.2016.
  • He käyttivät puolen vuoden ajan Backapp -tuolia ja Backapp 360 –tasapainolautaa.
  • Kuuden kuukauden käytön jälkeen osallistujat vastasivat uudestaan kyselylyyn, jossa kartoitettiin Backapp –tuolin ja –tasapainolaudan vaikutuksia.

 

Kyselylomakkeessa heiltä kysyttiin:
Kuinka usein tunnet olevasi työpäivän jälkeen kohtuuttoman uupunut?

  • Erittäin usein / päivittäin
  • Melko usein
  • Silloin tällöin
  • Harvoin
  • En koskaan

 

Ennen tutkimuksen alkua 34 osallistujaa vastasi, että he ovat harvoin tai eivät koskaan kohtuuttoman uupuneita työpäivän jälkeen (4 ja 5 vastaukset). Kuuden kuukauden Backapp -tuolin ja -tasapainolaudan käytön jälkeen harvoin tai ei koskaan kohtuuttoman uupuneita työpäivän jälkeen vastanneiden määrä nousi 48 henkilöön. Prosentteina kaikista vastanneista 4 ja 5 vastausten antaneiden määrä nousi 50%:sta 70 %:iin.

On vaikea arvioida työpäivän jälkeisellä uupumuksen vaikutusta työpäivän aikaiseen työkykyyn, mutta voidaan olettaa sen olevan negatiivinen. Tulemme tutkimaan aihetta tarkemmin lisää myöhemmissä tieteellisissä tutkimuksissa.

Käyttäjätutkimuksen tulokset: Kuinka usein tunnet olevasi työpäivän jälkeen kohtuuttoman uupunut?

1 =rittäin usein / päivittäin. 2 = Melko usein. 3 = Silloin tällöin. 4 = Harvoin. 5 = En koskaan. 

 

Tutkimuksen alussa

Tutkimuksen lopussa

Tutkimuksen alussa

Tutkimuksen lopussa

 

Number

Number

%

%

1

4

4

5,9

5,8

2

8

1

11,8

1,4

3

22

16

32,4

23,2

4

27

34

39,7

49,3

5

7

14

10,3

20,3

 

Kaikki tutkimuksen tulokset ovat nähtävillä linkissä: "Tulokset käyttäjätutkimuksesta Suomessa"

Product added to cart