Vähemmän niska- ja hartiakipuja sekä päänsärkyä

2017-05-15

Tulokset Suomessa tehdystä käyttäjätutkimuksesta

Back App –tuotteilla tehtiin laaja käyttäjätutkimus vakuutusyhtiö LähiTapiolan pääkonttorissa Espoossa (www.lahitapiola.fi).Käyttäjätutkimuksen toteutti Tuukka Nieminen Motivire Oy:stä (www.motivire.fi). Motivire vastasi käyttäjätutkimuksen suunnittelusta, seurannasta ja raportoinnista.

  • 70 tutkimukseen osallistunutta täytti kyselylomakkeen tutkimuksen alussa 1.9.2016.
  • He käyttivät puolen vuoden ajan Back App -tuolia ja Back App 360 –tasapainolautaa.
  • Kuuden kuukauden käytön jälkeen osallistujat vastasivat uudestaan kyselylyyn, jossa kartoitettiin Back App –tuolin ja –tasapainolaudan vaikutuksia.

 
Kyselylomakkeessa heiltä kysyttiin: 

Mitkä seuraavista tunnet miltei viikoittain?

  • Alaselkäkipua / jäykkyyttä
  • Niskahartiaseudun kipua / jäykkyyttä
  • Päänsärkyä työpäivän aikana tai sen jälkeen
  • Ei mitään ylläolevista

 

Positiivisia vaikutuksia alaselkäkipuun oli odotettavissa.

Kaikista 70 osallistujasta peräti 39 ilmoitti kärsivänsä niskahartiaseudun kivusta / jäykkyydestä ennen tutkimusta. Kuuden kuukauden Back App -tuolin ja -tasapainolaudan käytön myötä niskahartiaseudun kivusta kärsivien määrä oli pudonnut 24 henkilöön. Osallistujien määrä, jotka kärsivät työpäivän aikaisesta tai jälkeisestä päänsärystä putosi tutkimuksen aikana 18 henkilöstä 10 henkilöön. Kuten meistä moni kokemuksesta tietää, niin niskahartiaseudun vaivat ovat usein syynä päänsärkyyn.

Lisäksi niiden osallistujien, joilla ei ollut kipuja, määrä lähes kaksinkertaistui 16 henkilöstä 30 henkilöön.

Meidän on tutkittava tätä tarkemmin lisää. Niskahartiaseudun vaivat olivat tutkimusryhmässä yleisempiä kuin alaselän kivut. Back App –tuotteiden vaikutuksia päänsärkyyn ei ole vielä tutkittu tieteellisissä tutkimuksissa. Uskomme, että Back App –tuolin ja –tasapainolaudan ryhdikkäämpi asento yhdistettynä pieneen keskivartalon syviä lihaksia vahvistavaan liikkeeseen vaikuttaa positiivisesti niskahartiaseudun kipujen ja päänsäryn vähentymiseen. Käyttäjätutkimuksen tulosten perusteella olisi kiinnostavaa tehdä aiheesta tarkempaa tieteellistä tutkimusta, jotta saisimme lisää tietoa vaikutuksista.

Aikaisemmin julkaistuja tutkimuksia:

Manual Therapy (Volume 17, Issue 6) Pages 566-571

"Can we reduce the effort of maintaining a neutral sitting posture? A pilot study". Kieran O'Sullivan, Raymond McCarthy, Alison White, Leonard O'Sullivan & Wim Dankaerts 2012.

Ergonomics (Volume 55, Issue 12) pages 1586-1595

"Lumbar posture and trunk muscle activation during a typing task when sitting on a novel dynamic ergonomic chair". Kieran O'Sullivan, Raymond McCarthy, Alison White, Leonard O'Sullivan & Wim Dankaerts 2012.

 

Käyttäjätutkimuksen tulokset: Mitä näistä tuntemuksia esiintyy lähes viikoittain?

 

Tutkimuksen alussa

Tutkimuksen lopussa

Tutkimuksen alussa

Tutkimuksen lopussa

 

Henkilöä

Henkilöä

%

%

Alaselän kipua / jäykkyyttä

20

13

30,3

19,1

Niskahartiaseudun kipua / jäykkyyttä

39

24

59,1

35,3

Työpäivän aikaista tai jälkeistä päänsärkyä

18

10

27,3

14,7

Ei mitään ylläolevista

16

30

24,2

44,1

 

Kaikki tutkimuksen tulokset ovat nähtävillä oheisessa linkissä:"Tulokset käyttäjätutkimuksesta Suomessa"

Product added to cart