Ergonomi

Ergonomi kan kortfattat förklaras av att anpassa arbete och teknik med människan. Genom att underlätta ergonomi på arbetsplatsen, så att alla har naturliga och lämpliga arbetsställningar/- rörelse och möjlighet till variation i arbetet, kommer du att kunna förebygga belastningsbesvär. Sådana sjukdomar kostar samhället ca 90 miljarder per år, varav ca 30 miljarder är på grund av dålig ergonomi på arbetsplatsen.

 Olika typer av arbete ger olika ergonomiska utmaningar. I yrken som innebär tunga lyft kan man till exempel minska risken för skador i samband med manuella lyft genom att applicera anpassad lyftutrustning där så är möjligt. Men för de flesta människor är det inte i första hand tunga lyft och fysiskt arbete som präglar arbetsdagen. Väl över hälften av arbetarna sitter ner den största delen av arbetsdagen. Kontorsstolar är en viktig del av en bra ergonomi på arbetsplatsen.

Back App stolen ger en dynamisk sittställning, vilket ökar blodflödet och hjälper till att förebygga och lindra smärta. Vår forskning visar att de flesta av våra kunder använder Back App stolen på jobbet, och 80 % upplever en märkbar positiv effekt på hälsan genom att sitta på stolen. Detta visar att Back App stolen kommer att bidra till att förbättra ergonomin på arbetsplatsen.

Product added to cart