Ergonomia

Ergonomia tarkoittaa lyhyesti sanottuna työympäristön mukauttamista ihmisen tarpeisiin. Työergonomian tarkoituksena on varmistaa, että jokaisella työntekijällä on mukava ja tehokas työskentelyasento. Työergonomia voi auttaa lihas- ja nivelvaivoihin, joista aiheutuu yhteiskunnalle miljardien kustannuserä vuosittain.

 

Erilaiset työtavat asettavat erilaisia vaatimuksia ergonomian suhteen. Ammateissa, joissa käsitellään painavia kuormia, voidaan manuaalisen työskentelyn riskejä minimoida käyttämällä asianmukaisia nostimia niin usein kuin mahdollista. Kaikkien työnkuvaan eivät kuitenkaan välttämättä kuulu painavat kuormat ja ruumiillinen työ: reilusti yli puolet työntekijöistä istuu suurimman osan ajasta. Siksi tuoli on tärkeä tekijä hyvässä, ergonomisessa työympäristössä.

Back App -tuolissa istutaan dynaamisessa asennossa, joka vilkastuttaa verenkiertoa ja lisäksi ennaltaehkäisee ja lievittää selkäsärkyjä. Tutkimuksemme osoittavat, että suurin osa asiakkaistamme käyttää Back App -tuolia töissä, ja jopa 80 % heistä huomaa istumisella olevan selviä myönteisiä vaikutuksia omaan terveyteensä. Näin ollen Back App -tuolilla voidaan parantaa työpaikan ergonomiaa.

Product added to cart