Ergonomi

Ergonomi er kort forklaret tilpasningen mellem arbejdsmiljø/teknik og mennesket. Gennem og tilrettelægge ergonomi på arbejdspladsen slik at hver enkelt har naturlige og hensigtsmæssige arbejdsstillinger/- bevægelser og anledning til variation i arbejdet, vil man kunne forebygge muskel-og skeletlidelser. Disse problemer koster samfundet ca. 90 milliarder pr år hvoraf hele 30 milliarder skyldes dårlig ergonomi på arbejdspladsen.

 

Forskellige typer arbejde har forskellige ergonomiske udfordringer. I arbejde med tunge løft kan man for eksempel reducere skaderisikoen relateret til manuelle løft ved at bruge specialtilpasset løfteudstyr hvor dette er mulig. Men for de fleste er det ikke tunge løft og fysisk arbejde som præger arbejdsdagen. Godt over halvdelen af arbejdstagere sidder ned det meste af tiden. Arbejdsstole er derfor en vigtig del af en god ergonomi på arbejdspladsen.

Back App-stolen gir en dynamisk siddestilling, som øger blodgennemstrømningen og virker forebyggende og lindrende på rygsmerter. Vores undersøgelser viser at de fleste af vore kunder bruger Back App-stolen på jobbet, og hele 80% oplever en mærkbar positiv virkning af at sidde på stolen. Dette viser at Back App-stolen vil kunne bidrage til bedre ergonomi på arbejdspladsen.

Product added to cart